Su Arıtma Otomasyonu


Su arıtma otomasyonu Prensip olarak yarı geçirgen membran kullanılarak suda çözünmüş maddelerin arıtılması işlemidir. Özellikle distilasyon ve deiyonizasyona alternatif olarak, klasik arıtma sistemlerinin yetersiz kaldığı sularda (deniz suyu, tuzluluk oranı yüksek kuyu sularında), suyun içindeki minerallerin %90-99.8 oranında giderilmesini sağlar.Su teknolojindeki gelişme ile beraber RO cihazları evsel ve endüstriyel uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Bu sistemde yüksek basınç uygulanan su, membranlara doğru itilir. Membranlara doğru itilen ham suyun bir kısmı ,yüksek basıncın etkisiyle yarı geçirgen membranın karşı tarafına geçerken ,besleme tarafında kalan konsantre su membran yüzeyini süpürerek drenaja atılır. Elde edilen arıtılmış suyun oranı suyun tuzluluk oranına göre değişir. Bu orankuyu sularında %70 lere ulaşırken Denizsuyu için %40 civarındadır.

Ters ozmoz otomasyonu; Sistemde 3 adet yüksek basınç pompası ve 1 adet besleme pompası bulnmaktadır.Yüksek basınç motorları dönüşümlü olarak çalışmaktadır. 3 motor aynı anda çalışmaz. Ayrıca sistemde 6 adet yüksek basınç şalteri 4 adet alçak basınç şalteri mevcuttur.sisteme start verildiğinde ilk once besleme pompası devreye girer ve belirli süre sonra yüksek basınç pompaları devreye girer ayarlanan basınçlar elde edildiği sürece sistem çalışmaya devam eder. Eğer basınç şalteri herhangi birisi arıza verirse sistem durur ve ekranda hangi basınç sensörü olduğu görülür arıza giderilir. Sistem çalışmasına devam eldir.Desined By EVA Web Tasarım Web Yazılım